Projektledare

Projektledare

Referensnummer: 1350065

Mektig™ Technology Group AB är ett tekniskt konsult- och produktutvecklingsbolag. Vår affärsidé är att erbjuda hög kompetens inom teknikutveckling och ledning. Därigenom hjälper vi våra kunder att öka sin konkurrenskraft och lönsamhet genom stöd i utvecklingsprocesser, i hela eller delar av produktutvecklingskedjan och genom hela produktlivscykeln. Våra erfarna och kompetenta medarbetare präglas av ledord som ledning, kreativitet, kunskap och respekt. Genom att arbeta med egna produkter vid sidan om den tekniska konsultingen utvecklar vi kontinuerligt vår kreativitet och innovationsförmåga.

Vi är idag inne i ett expansivt skede och söker projektledare för anställning.

Vi bedriver arbete med kundprojekt på plats hos våra kunder. Vårt arbetsområde är Västra och Östra Mälardalen med orter som bl.a. Eskilstuna, Västerås, Södertälje, Stockholm, Köping och Sala.

I rollen som projektledare planerar, leder och fördelar du projektarbetet. Projektteamet består oftast av ett tvärfunktionellt team som rapporterar direkt till dig. Du är ansvarig för prioritering, planering, budget, resurs- och projektstyrning, kommunikation samt riskanalys. Du rapporterar till styrgruppen samt i förekommande fall direkt mot kund eller företagsledning.

Arbetet bedrivs från tidiga faser och konceptutveckling till detaljutveckling, industrialisering och implementation. Ibland handlar det om hela utvecklingskedjan från koncept till färdig produkt och ibland delar av kedjan som förutveckling, industrialisering eller eftermarknad.

Som person är du strukturerad, kommunikativ, van vid arbete i ledande befattning och har flerårig erfarenhet av projektledning, både i små och stora projekt. Du är drivande samtidigt som du är en stark och entusiasmerande ledare. Du är van att leda och driva projekt i önskvärd riktning samtidigt som du skapar ett gott arbetsklimat, en ”vi”-känsla med tydligt mål- och resultatfokus.

Som projektledare har du erfarenhet av budgetplanering, risk management, resurs- och projektstyrning, dokumentation samt resultat- och måluppfyllelse. Du har erfarenhet från att arbeta med kund- och leveransprojekt och uttrycker dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska.

Dokumenterad yrkeserfarenhet med goda vitsord är ett krav.

Akademiskt är du Civilingenjör eller Högskoleingenjör inom maskinteknik, mekatronik, elektronik, datavetenskap, industriell ekonomi eller motsvarande.

Vi erbjuder dig ett spännande och utmanade arbete med goda möjligheter till utveckling i ett expansivt företag. Vi har konkurrenskraftiga anställningsvillkor och trevliga kollegor med stark framtidstro. Vi har stort fokus på våra medarbetare och är noggranna med hälsa, arbetsmiljö samt att det skall vara trivsamt och kul på arbetet. Vi erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling och genomför även utbildningar och seminarier tillsammans.

Vårt kontor är placerat i centrala Eskilstuna.

Ansökan

* obligatoriskt

Tack!

Din ansökan har mottagits

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm