Andreas är senior projektledare, programledare och interim chef. Han har genomfört uppdrag inom Medicinteknik, Tunga fordon, Automotive och Energi, sedan år 2000.

En styrka är hans kompetens inom system- , applikations- och programvaruutveckling.

”Jag trivs bäst i nya, utmanande situationer. Jag drivs av att skapa högpresterande grupper, där vi sätter upp tydliga mål tillsammans och alla förstår sin del i helheten. Jag får energi av att se när gruppen börjar tänka lösningsinriktat istället för probleminriktat och när vi hjälper varandra att uppnå våra mål.”