Andreas är konsultchef på Mektig. Han ansvarar för en grupp innehållande projektledare, test- och verifieringsingenjörer samt systemutvecklare.

När han arbetar som konsult arbetar han i roller som senior projektledare, programledare och interim chef. Han har genomfört uppdrag inom Medicinteknik, Tunga fordon, Automotive och Energi, sedan år 2000.

Han hjälper också företag med utveckling av arbetssätt, metoder och verktyg för att arbeta mer effektivt. Detta sker genom föreläsningar, projektledning och stöd i processer och projektstyrning.

Andreas styrka är hans långa erfarenhet inom projektledning samt hans förmåga att se helheten, skapa förståelse för det och delarna samt hans kompetens inom system- , applikations- och programvaruutveckling.

”Jag trivs bäst i nya, utmanande situationer. Jag drivs av att skapa högpresterande grupper, där vi sätter upp tydliga mål tillsammans och alla förstår sin del i helheten. Jag får energi av att se när gruppen börjar tänka lösningsinriktat istället för probleminriktat och när vi hjälper varandra att uppnå våra mål.”