Stefan är en senior konstruktör. Hans erfarenhet sträcker sig från finmekanisk konstruktion och plastkonstruktion till att konstruera tunnplåt, gjutgods, bearbetade artiklar, hydrauliska komponenter och system samt installation. Han är förtrogen med flera CAD-system men framförallt Catia V5.

”Jag är en stark konstruktionsresurs för kunden. Efter att ha förstått vad de vill få gjort arbetar jag ihärdigt och precist för att leverera önskat resultat inom givna ramar. Blir jag klar fortare, vilket inte är helt ovanligt, tar jag gärna på mig mer. De goda vitsorden efter uppdragen är mitt kvitto på att kunden blivit nöjd.”