Ett konsultföretag med hög kompetens inom teknikutveckling och ledning

Från tidiga faser och koncept till utveckling, industrialisering, produktvård och eftermarknad, genom hela produktlivscykeln

Card image cap

Lediga tjänster

Vill du vara en del av Mektig, vara en förebild, göra skillnad och ha roligt.
Vi söker din kompetens, din erfarenhet, din motivation och ditt engagemang.
Berätta vem du är, vad du är bra på, var din styrka ligger och hur du tycker att en arbetsgivare ska vara. Låt oss berätta om oss.

Läs mer
Card image cap

Våra medarbetare

Våra medarbetare är nyckeln i vår verksamhet.
De omvandlar företagets samlade kunskap till produktivitet, högkvalitativa leveranser för oss och för våra kunder.
Genom kontinuerlig kompetensutveckling säkerställer vi en god kvalitet i verksamheten.

Läs mer
Card image cap

Vårt erbjudande

Vi erbjuder konsulter med lång erfarenhet och hög kompetens inom teknikutveckling och ledning.
Vi hjälper våra kunder att öka sin konkurrenskraft och lönsamhet genom stöd i hela eller delar av produktutvecklingskedjan och genom hela produktlivscykeln.

Läs mer

Våra kärnvärden

Våra kärnvärden är Ledarskap, Kreativitet, Kunskap och Respekt. Läs mer om våra kärnvärden här.

Läs mer
Webbyrå: Brandson AB i Stockholm