VÅRT ERBJUDANDE

Vårt erbjudande är att hjälpa våra kunder att öka sin konkurrenskraft och lönsamhet genom stöd i hela
eller delar av produktutvecklingskedjan och genom hela produktlivscykeln.

AFFÄRSIDÈ

 • Vår affärsidé är att erbjuda konsulter med lång erfarenhet och hög kompetens inom teknikutveckling och ledning
 • Vi hjälper våra kunder att öka sin konkurrenskraft och lönsamhet genom stöd i hela eller delar av produktutvecklingskedjan
 • Från tidiga faser och koncept till utveckling, industrialisering, produktvård och eftermarknad, genom hela produktlivscykeln
 • Vi kompletterar våra kunder med kompetens som de själva inte har eller som är svårtillgänglig

INRIKTNING

Vår inriktning är produktutvecklande bolag inom industrin i hela eller delar av produktutvecklingskedjan.

Från tidiga faser och koncept till utveckling, industrialisering och eftermarknad.

Utveckling av produkter, processer och verksamhet i delar eller i helhet.

Våra kompetensområden:

 • Projektledning, Teknisk projektledning, Koordinering
 • Testledning, Provningsledning och Systemledning
 • Test- och verifiering
 • System- och applikationsutveckling
 • Tekniska specialister

VÅRA VÄRDERINGAR

”Vi skapar ett teknikkonsultbolag som tar allt det som är bra från ett ordinarie konsultbolag och förkastar det som är dåligt”
…nu är det verklighet.

VAD INNEBÄR DET FÖR OSS?

 • Som medarbetare är du viktigast för oss
 • Vi fokuserar på din utveckling, din kompetens och ditt uppdrag
 • Vi skapar kundnöjdhet genom medarbetarnöjdhet
 • Hittar vi rätt person anställer vi, även utan att uppdrag finns
 • Långsiktig framgång kommer från långsiktigt arbete där våra konsulters välmående och kundens framgång är de viktigaste ingredienserna
 • Vi säkerställer rätt uppdrag vid start
 • Vi säkerställer rätt uppdrag vid rotation
 • Vi säkerställer att det fortsätter att vara rätt uppdrag över tid
 • Rätt uppdrag för oss handlar om ett uppdrag som matchar varje individs kompetens- och erfarenhetsprofil och är resursoptimalt, dvs att vår konsult matchar uppdraget väl och varken är under- eller överkvalificerad
 • Vi tror på en naturlig uppdragsrotation som följer våra konsulters kunskaps- och erfarenhetsutveckling
 • Vi arbetar med egen kreativitet, innovation och produktutveckling
 • Vi gör skillnad
 • Vi skapar värde
 • Vi har roligt
 • Vi stöttar varandra
 • Genom kontinuerlig kompetensutveckling utvecklar vi den samlade kompetensen på företaget

INTRESSERAD?