Vårt erbjudande

Affärsidé

  • Vår affärsidé är att erbjuda konsulter med lång erfarenhet och hög kompetens inom teknikutveckling och ledning
  • Vi hjälper våra kunder att öka sin konkurrenskraft och lönsamhet genom stöd i hela eller delar av produktutvecklingskedjan
  • Från tidiga faser och koncept till utveckling, industrialisering, produktvård och eftermarknad, genom hela produktlivscykeln
  • Vi kompletterar våra kunder med kompetens som de själva inte har eller som är svårtillgänglig

Erbjudande

Vårt erbjudande är att hjälpa våra kunder att öka sin konkurrenskraft och lönsamhet genom stöd i hela eller delar av produktutvecklingskedjan och genom hela produktlivscykeln.

Inriktning

Vår inriktning är produktutvecklande bolag inom industrin i hela eller delar av produktutvecklingskedjan.

Från tidiga faser och koncept till utveckling, industrialisering och eftermarknad.

Våra kompetensområden:

  • Projektledning, Teknisk projektledning, Koordinering
  • Testledning, Provningsledning och Systemledning
  • Test- och verifiering
  • System- och applikationsutveckling
  • Interim chef
Webbyrå: Brandson AB i Stockholm