Kreativitet – Innovation – Produktutveckling

Kreativitet är vår förmåga att skapa något helt nytt att försöka tänka annorlunda. Det kan vara att kombinera sina erfarenheter till en ny idé, att hitta en oväntad lösning på ett problem eller att se något ur en annan vinkel och kunna skapa något värdefullt av det.

Kreativitet för oss kan resultera i stora innovationer, helt nya produkter och genialiska lösningar på stora samhällsproblem. Men det kan också vara att göra små förbättringar, hitta smartare sätt att arbeta på, lösa vardagsproblem och konflikter eller hitta nya sätt att förhålla sig till en situation.

För oss handlar det om att utvecklas genom detta förhållningssätt, att kunna ställas inför ett nytt problem och bemöta det på ett nytt sätt. Att försöka tänka annorlunda, att hitta en oväntad lösning och skapa ett mer värdefullt resultat av det.

På Mektig™ utmanar vi oss själva att utvecklas genom detta kreativa förhållningssätt. Vi ges utrymme till utbildning och kunskapsuppbyggnad för att skapa nya idéer. Att formulera dessa i ord och beskrivning, att göra skillnad med dessa nya lösningar.

Idéerna går från att vara kreativa och nytänkande till att väljas ut och arbetas med för att utreda och säkerställa om de är innovationer. Efter det utvecklas innovationerna till egna livskraftiga produkter och/eller tjänster. Alternativt väljs ytterligare nya idéer ut för att utreda om de är innovationer och potentiellt nya tjänster eller produkter. Detta, vårt eviga kretslopp kallar vi Mektig™ Innovationsprocess.

Innovationsprocess

Till dessa innovationer och produkter kopplar vi varumärket Mektig™.

Att vi utmanar oss själva att arbeta kreativt på detta sätt, bidrar, inte bara till Mektig™ i innovation och produkt, utan också till våra kunder i form av nya idéer och angreppssätt på problemställningar.

Det är det som gör att Kreativitet är så viktigt för oss och är en central del i vår verksamhet.