ÖKA ER KONKURRENSKRAFT MED MEKTIG

Vårt erbjudande är att hjälpa våra kunder att öka sin konkurrenskraft och lönsamhet genom stöd i hela eller delar av produktutvecklingskedjan och genom hela produktlivscykeln.

VÅRT ERBJUDANDE FÖR DIG SOM KUND

mektig-gear2

HJÄLP GENOM HELA PRODUKTLIVSCYKELN

Från tidiga faser och koncept till utveckling, industrialisering, produktvård och eftermarknad, genom hela produktlivscykeln.

mektig-happy

KONSULTER MED ERFARENHET
OCH HÖG KOMPETENS

Vi erbjuder konsulter med lång erfarenhet och hög kompetens inom teknikutveckling och ledning.

KOMPLETTERING AV KOMPETENS

Vi kompletterar våra kunder med kompetens som de själva inte har eller som är svårtillgänglig.

ERBJUDANDE OCH INRIKTNING

Vårt erbjudande är att hjälpa våra kunder att öka sin konkurrenskraft och lönsamhet genom stöd i hela eller delar av produktutvecklingskedjan och genom hela produktlivscykeln.

PROJEKTLEDNING
TEKNISK PROJEKTLEDNING
TEST- OCH VERIFIERING
TEST- OCH SYSTEMLEDNING
SYSTEM- OCH APPLIKATIONSUTVECKLING
TEKNISKA SPECIALISTER

SÖKER DU
KONSULTER MED
SPETSKOMPETENS?

KONTAKTA OSS