Anders Larsson Mektig

Anders Larsson

Anders Larsson är en mycket erfaren provningsingenjör och testledare med över 20års erfarenhet.  Han har mycket lång fordonsprovningserfarenhet och har berört många olika fordonssystem; komplett fordon, traktion, högspänning, hjälpkraft, bromssystem, dörrar, vägning och multipeltester. Hans erfarenhet sträcker sig från provning av tågfordonssystem med typtestansvar till verifiering av tunga fordon och arbete med mätsystem för valsverk och motorer.  Han har också varit ansvarig för igångkörning och service i uppdrag för många typer av tågfordon. Andra områden som han har arbetat med är kvalitetssäkring, förbättringar, testinstruktioner, underhållsdokumentation, samt kontroll av användbarhet och rutiner.

” Jag trivs i sammanhang där jag får utnyttja min fulla kompetens i förståelse och utvärdering av kravställningar, analysera system för att sedan verifiera systemen och delsystem mot kraven. Jag gillar att beskriva resultatet av min verifiering och i nästa steg erbjuda välgrundade rekommendationer av korrigerande åtgärder med fokus på krav, funktionalitet och prestanda”