Andreas

Andreas Lindberg

Andreas är en erfaren konsult som arbetar  i rollerna senior projektledare, programledare och interim chef. Han har de senaste 20 åren genomfört uppdrag inom Medicinteknik, Tunga fordon, Automotive och Energi.

Han hjälper också företag med utveckling av arbetssätt, metoder och verktyg för att arbeta mer effektivt. Detta sker genom föreläsningar, projektledning och stöd i processer och projektstyrning.

Andreas styrka är hans långa erfarenhet inom projektledning samt hans förmåga att se helheten, skapa förståelse för den och delarna samt hans kompetens inom system- , applikations- och programvaruutveckling.

”Jag trivs bäst i nya, utmanande situationer. Jag drivs av att skapa högpresterande grupper, där vi sätter upp tydliga mål tillsammans och alla förstår sin del i helheten. Jag får energi av att se när gruppen börjar tänka lösningsinriktat istället för probleminriktat och när vi hjälper varandra att uppnå våra mål.”