Carl-Oscar Varnander Mekti

Carl-Oscar Varnander

Carl-Oscar är en erfaren systemingenjör som har arbetat brett med roller ifrån tekniskkoordinator, scrum/kanban teamlead, kravhantering, arkitektur och designfrågor, till ren kodimplementation och testning. Teknikområden har sedan 2011 sträckt sig ifrån ljusautomation och medicinteknik till fordon och kraftindustri.

På samtliga av hans uppdrag så har han arbetat med tyngre ”root cause”-utredningar som frekvent sträckt sig ifrån hårdvarudesign till applikationsintegration och inkluderat interaktioner med underleverantörer när problemen har haft sina ursprung hos dessa.

Carl-Oscars styrka är hans förmåga att analysera komplicerade tekniska system, identifiera flaskhalsar och problemområden samt kunna avväga lösningar mot risker i kombination med en bra förmåga att kommunicera över hela organisationen.

”Efter snart ett decennium inom inbyggda system med fokus på underhåll och problemlösning i upp till 30år gamla system så har jag kommit att uppskatta Hippokrates klassiska citat med en twist ”Gör så lite skada som möjligt för att lösa det problem som syns””