Cecilia Hansson Mektig

Cecilia Hansson

Cecilia har 30 års erfarenhet av produktutveckling i global miljö. Hennes kompetensområden varierar från teknisk projektledning, produktledning, kravutveckling, riskhantering, diagnostikutveckling, verifiering/validering, till orsaksanalyser, strategiframtagning och processutveckling. Hon har främst arbetat med detta inom el/elektronik och mjukvara för entreprenadmaskiner och mobiltelefoni.  Hon är ISTQB-certifierad Testledare och Lean Six Sigma Black Belt.

”Jag drivs av nyfikenheten och viljan att förstå detaljer och sammanhang, hitta lösningar och förbättra. Att göra det komplexa mer lättbegripligt och därigenom hanterbart.

 Jag trivs i sammanhang där människor med sina unika perspektiv kan utveckla en gemensam, bättre, förståelse och utifrån den verkligen utnyttja sina kompetenser och erfarenheter. Förståelse är grunden för att kunna angripa komplexa frågeställningar, arbeta igenom och få fram välgrundade, kvalitetssäkrade och hållbara lösningar som verkligen gör skillnad.”