Christian Mektig

Christian Löfgren

Christian är en projektledare med över 25 års erfarenhet av verksamhets- och systemutveckling, framför allt från tillverkande industri. Erfarenheten sträcker sig över de flesta berörda processer och inbegriper PLM-system, ERP-system, MES och även IoT-relaterade lösningar. Han har stor erfarenhet av att jobba i globala team i en rad olika ledarroller såsom förvaltningsansvarig, projektledare och chefsroller och arbetar gärna i roller där analysförmåga och ledaregenskaper behövs.

”Jag jobbar gärna i sammanhang där jag kan bidra till att brygga det gap som ofta finns mellan verksamhet och IT. Att bidra till att skapa en helhetssyn och drivkraft mot ett gemensamt mål samtidigt som jag själv lär mig nytt, ger mig energi!”