Jens

Jens Hellström

Jens är en projektledare med flerårig erfarenhet. Han har drivit produktions- och produktutvecklingsprojekt samt eftermarknadsprojekt. Projekten har innefattat allt från investeringar i nya maskiner, utrustning, systemförändringar, kapacitetshöjningar,  layoutförändringar, orderbundna nya produkter till nya eftermarknadslösningar.

Jens breda erfarenhet innefattar också utveckling av affärssystem, beredning och produktionsteknik.

”Jag trivs med arbete i en utvecklande miljö med engagerade medarbetare. Min drivkraft handlar om att utifrån givna förutsättningar skapa en fungerande arbetsgrupp som levererar. Det får gärna finns ett teknikdjup och en komplexitet där min styrka i teknikförståelse och prioritet kommer till sin rätt.

Min övertygelse är att när gruppen har klart för sig vad som ska åstadkommas, när vi arbetar strukturerat mot detta, vi har klart för oss vilka metoder och verktyg vi ska använda, när det finns en trivsel i projektet, då syns det i det goda resultatet som vi åstadkommer.”