Kenneth Blomstedt Mektig

Kenneth Blomstedt

Kenneth är högskoleingenjör med över 20 års erfarenhet inom mjukvaruutveckling och systemutveckling för fordon och anläggningsmaskiner. Han har förutom mjukvaruutveckling och systemutveckling haft uppgifter som innefattar teknisk projektledning, teamledning och systemansvar.

Med sin bredd och mångåriga erfarenhet har han utvecklat en förmåga att se hur de små detaljerna bidrar till en större helhet.

Han har även deltagit och drivit initiativ för att starta upp modellbaserade arbetssätt kopplade till Systems Engineering (MBSE), främst i språket SysML. Detta arbete har även inneburit att utveckla och driva igenom nya processer.

”Jag motiveras av att jobba i team där den kollektiva kunskapen får stå i fokus tillsammans med den produkt man utvecklar.”