Kristina Bergström Mektig

Kristina Bergström

Senior konsult med lång erfarenhet av projektledning och processutveckling. Från industrialisering och produktionsutveckling till produktvård och eftermarknad. Kristina är en erfaren processutvecklare och processägare som har varit ansvarig för olika processer såsom Make/buy-processen, Project management-processen inom Operations och Global PRODUCT Maintenance-processen. Hon har arbetat som projektledare för en mängd olika projekt, från CAP-investeringar till produktionsutveckling, till ny produktutveckling, processutveckling, till beredning inom eftermarknad och produktionsteknik.

Kristina har en stark personlig drivkraft, hon har en helhetssyn och är en stark kommunikatör. Hon har förmåga att hantera team och skapa en miljö där den gemensamma teaminsatsen skapar det goda resultatet.

Kristina brinner för processutveckling, ständiga förbättringar och projektledning. Hennes erfarenhet sträcker sig genom hela produktens livscykel; från idé, tidiga faser och Prestudy till produktionsutveckling, investeringar, upphandling till eftermarknad och produktunderhåll.

Hennes huvudsakliga drivkraft är att vara med och göra saker bättre, att förbättra och utveckla hela verksamheten och driva den framåt och hantera de olika frågorna som uppstår.

 ”Jag drivs av att lösa problem, arbeta med förbättringar i olika former och lära mig nya saker.

 Jag trivs i miljöer och med människor där man samarbetar för att nå ett resultat.”