VD, affärsutvecklare och senior konsult. Mångårig erfarenhet av företagsutveckling, personalledning och projektledning.

VD för Mektig Technology Group. Företagsutveckling, försäljning, rekrytering, kund- och personalvård, innovationsutveckling och produktutveckling.

Lennart arbetar periodvis som projektledare med viss omfattning, vid sidan om sitt ansvar som VD för Mektig Technology Group. Han trivs med att arbeta som projektledare i tillsynes omöjliga och ”stökiga” projekt där svaret eller lösningen inte finns inom räckhåll utan det handlar om att se problemen från en annan synvinkel och arbeta kreativt med lösning och metod.

”Jag drivs av att lösa kundens problem. Att hitta lösningar för kund och medarbetare. 

Det kan handla om att komma in med kort varsel som ny projektledare när allt i projektet har ”gått åt skogen” och ett omtag behövs, till att leverera rätt konsult till rätt plats där konsulten får den utmaningen den behöver och fyller specifikation väl. 

Att förstå kundens problem och erbjuda en bra lösning där jag får direkt feedback på det goda resultatet, det driver mig starkt.”