Lennart Kisswani

VD, affärsutvecklare och senior konsult. Mångårig erfarenhet av företagsutveckling, personalledning, innovation och projektledning.

VD för Mektig Technology Group. Företagsutveckling, försäljning, rekrytering, kund- och personalvård, innovationsutveckling och produktutveckling.

Lennart har periodvis arbetat som projektledare med viss omfattning, vid sidan om sitt ansvar som VD för Mektig Technology Group, i dessa specialfall i komplexa, tidskritiska och tillsynes omöjliga projekt. Han trivs med att arbeta med ett kreativt angreppssätt där svaret eller lösningen inte alltid finns inom räckhåll utan det handlar om att se problemen från en annan synvinkel, vara innovativ med både angreppssätt, lösning och metod.

”Jag drivs av att lösa kundens problem. Att hitta lösningar som både gynnar kund och medarbetare. 

Att omsätta min förmåga kring teknisk problemställning och personalbehov, att förstå kundens problem och erbjuda en relevant och bra lösning, där rätt konsult kommer till rätt plats och jag senare får direkt feedback på det goda resultatet av både kund och medarbetare, det driver mig mycket starkt.”

Lennart