Maximilian_Hagerf_Mektig

Maximilian Hagerf

Maximilian är en erfaren designer och fullstack-utvecklare – en mångsidig och kundorienterad ingenjör.

Han har arbetat med interaktionsdesign, UI-UX, grafik och programmering sedan 2006. Han tar fram lösningar på interaktionstekniska problem, konstruerar skisser, skapar detaljerade designunderlag och implementerar dem. Han ansvarar för att utveckla effektiva användargränssnitt för olika produkter och plattformar och i en rad olika branscher.

Han ansvarar även för projektplanering såsom road-map, databasstrukturer och delegering av uppgifter genom Scrum/Kanban i sina roller som Product Owner och Scrum Master. Mjukvaruutveckling är såklart en lagsport.

Maximilian arbetar med de senaste teknikerna, ramverken och principerna för att realisera nya och intressanta produkter av högsta kvalitet.

 

”Efter över ett decennium med utveckling och design och ett aktivt sökande efter kärnan till lyckade lösningar finns det ett citat av Antoine de Saint-Exupéry som klingar bäst:

’En designer vet när han har nått perfektion inte då det inte finns något mer att lägga till, utan då det inte finns något mer att ta bort.’”