Viktor Pahv Mektig

Viktor Pahv

Viktor är en erfaren systemingenjör och projektledare med närmare 20års erfarenhet inom systemutveckling och mjukvaruutveckling.

Han har verkat inom flera delar av utvecklingskedjan och har arbetat med allt från realtidskritiska inbyggda system till IT-system, med kravmodellering, systemmodellering, datainsamling, utveckling av processer, verktyg, certifiering av safetystandarder, test- och verifiering samt mjukvarudesign

Det som är centralt är hans expertis inom kravhantering och systemutveckling.

Viktor har också erfarenhet av modellbaserad systemutveckling (MBSE) med inriktning på modellering och simulering.

”Jag trivs när jag får sätta mig in i funktioner, få förståelse för dessa, bryta ned dem samt vara med och realisera dem. Jag drivs av att arbeta strukturerat och att sträva efter lösningar som gynnar alla parter.”