— Den största vinsten i detta är att vi nu har ett högre engagemang i hela kedjan, från inköp till att produkten finns på marknaden. Framför allt så har vi en större förståelse för varandras arbete vilket i sin tur resulterar i ännu bättre produkter, berättar Andreas Zandrén, VD på STIGA.

ESKILSTUNA 1 NOVEMBER 2021 KUNDCASE STIGA SPORTS AB ESKILSTUNA
All foto: Sörmlands Media
Sedan 1944 har STIGA Sports AB tillverkat bordtennisprodukter och de är idag ett av världens största märken på marknaden för bordtennis. De senaste åren har de växt så pass snabbt att de insett att de inte hunnit med att få ordentlig ordning på den stora kunskap de besitter.— Vi behövde stanna upp och se över våra processer, dokumentationer och arbetssätt. Varför blir vissa saker på ett visst sätt? Vad kan vi göra för att det ska bli på ett annat och för att ytterligare förbättra vårt arbete? berättar Andreas Zandrén, VD på STIGA.

Konsultbolaget Mektig Technology stöttade STIGA i ett omfattande förbättringsprojekt.

STIGA valde att ta in professionell hjälp och stöttning i sin resa framåt, och teknikkonsultbolaget Mektig Technology Group AB anlitades. De erbjuder kvalificerade konsulttjänster i Mälardalen inom projektledning, systemutveckling, test- och verifiering samt tekniska specialistområden. De har stor erfarenhet av projektledning inom teknikutveckling, produktionsutveckling samt inom förändrings- och förbättringsprojekt.

— Det blev en bra matchning med Mektig Technology redan från början och vi fick tidigt förtroende för varandra. De kunde se våra behov och vår problematik, men även möjligheterna. De klev in i vår verksamhet och satsade helhjärtat på att vägleda såväl mig som all personal genom förbättringsprojektet, med målet att etablera ett flertal arbetssätt som vi sedan skulle kunna ta vidare själva, berättar Andreas.

undefined
Med hjälp av åtgärder på olika nivåer av verksamheten lyckades Mektig Technology minska STIGA:s kassationer, och samtidigt höja engagemanget hos ledning och medarbetare.

Under vintern 2019 påbörjade Mektig Technology sitt arbete med att genomföra en omfattande förstudie hos STIGA, för att undersöka vilka orsaker det fanns för företagets kassationer och vilka åtgärder som skulle kunna införas för att minska dessa. Ett exempel på vad som framkom under förstudien var att STIGA hade ett behov av att arbeta med kontinuerliga förbättringar och att såväl medarbetare som ledning behövde utföra uppgifter mer kvalitetssäkrat och med en strävan att hela tiden göra saker lite bättre.

— Detta var ett omfattande projekt som berörde en stor del av STIGAs verksamhet. Därför delade vi in åtgärderna i tre kategorier baserade på dess komplexitet. Kategori A innefattade de åtgärder som kunde införas relativt snabbt och enkelt, kategori B de åtgärder som krävde ett mer djupgående arbete och viss ledtid, samt kategori C som innebar större förändringar för företaget, berättar Lennart Kisswani, VD på Mektig Technology.

Förarbetet utfördes av ett team på Mektig Technology och när det var dags att börja implementera åtgärderna såg de till att ha en konsult med expertis inom både projektledning, produktutveckling och produktion på plats på heltid hos STIGA.

undefined
— Det är viktigt för företag att ta sig tiden att genomföra ett projekt som detta. Det är helt klart värt det, menar Andreas Zandrén, VD på STIGA.

— Utifrån de utmaningar och utvecklingsmöjligheter vi såg hos STIGA valde vi ut den konsult från vårt team med rätt kompetenser och erfarenheter för att kunna leda STIGA genom projektet på bästa sätt. Med andra ord skräddarsyr vi våra tjänster efter kundernas behov, menar Lennart.

Andreas fyller i:

— I och med att vi hade samma konsult hos oss under hela projektets gång fick vi en trygghet och kontinuitet som gjorde att personalen involverades och trivdes med det. Vi uppskattar att vi fick praktisk stöttning och inte bara teorier att utgå ifrån. Ett projekt likt detta tar kraft, men vi gör det för att spara kraft i framtiden och den förståelsen försåg Mektig Technology oss med.

Projektet må ha startat med utgångspunkten att minska STIGA:s kassationer, men det slutade med att en rad åtgärder infördes på olika nivåer och avdelningar i företaget – allt efter den förbättringspotential Mektig Technology sett hos STIGA.

— Som ett brev på posten med färre kassationer kom högre kvalitet på produkterna och ett bättre samarbete medarbetare sinsemellan. De olika avdelningarna är inte längre ett ”vi och dem” utan i stället ett starkt ”tillsammans”. Med struktur och tydligt etablerade arbetssätt föll bitarna på plats och gjorde STIGA starkare, menar Lennart.

undefined
— Med struktur och tydligt etablerade arbetssätt föll bitarna på plats och gjorde STIGA starkare, menar Lennart Kisswani, VD Mektig Technology.

Andreas instämmer:

— Den största vinsten i detta är att vi nu har ett högre engagemang i hela kedjan, från inköp till att produkten finns på marknaden. Framför allt så har vi en större förståelse för varandras arbete vilket i sin tur resulterar i ännu bättre produkter. Det är viktigt att lyfta den resa personalen på STIGA har gjort, med Mektig Technology som coach och ledsagare.

— Det är kul att se att även om man tillverkat produkter sedan 1944 så finns det fortfarande mycket att lära sig, att man alltid kan bli bättre. Det är viktigt för företag att ta sig tiden att genomföra ett projekt som detta. Det är helt klart värt det, avslutar Andreas.