Senior Projektledare

Mektig™ Technology Group AB är ett tekniskt konsult- och produktutvecklingsbolag. Vår affärsidé är att erbjuda hög kompetens inom teknikutveckling och ledning. Därigenom hjälper vi våra kunder att öka sin konkurrenskraft och lönsamhet genom stöd i utvecklingsprocesser, i hela eller delar av produktutvecklingskedjan och genom hela produktlivscykeln. Våra erfarna och kompetenta medarbetare präglas av ledord som ledning, kreativitet, kunskap och respekt. Genom att arbeta med egna produkter vid sidan om den tekniska konsultingen utvecklar vi kontinuerligt vår kreativitet och innovationsförmåga.

Vi är idag inne i ett expansivt skede och söker senior projektledare för anställning.

Vi bedriver arbete med kundprojekt på plats hos våra kunder. Vårt arbetsområde är Västra och Östra Mälardalen med orter som bl.a. Eskilstuna, Västerås, Södertälje, Stockholm och Köping.

I rollen som senior projektledare planerar, leder och fördelar du projektarbetet. Projektteamet består oftast av ett tvärfunktionellt team eller delprojektledare som rapporterar direkt till dig. Du är ansvarig för ledning, prioritering, planering, budget, resurs- och projektstyrning, beslutsfattande, kommunikation samt riskanalys. Du rapporterar till styrgruppen samt i förekommande fall direkt mot kund eller företagsledning.

Arbetet bedrivs från förstudier till detaljutveckling, industrialisering och implementation.

Ibland handlar det om hela utvecklingskedjan från koncept till färdig produkt och ibland delar av kedjan som förutveckling, industrialisering eller eftermarknad.

Projektexempel, projekt inom:

  • Produktutveckling, framtagning av ny produkt eller system från koncept till färdig produkt
  • Projekt med fokus på att utveckla en del av verksamheten, flera delar eller komplett översyn
  • Produktionsutvecklings- eller industrialiseringsprojekt med fokus på investering, layoutförändring, kapacitetshöjning eller förändring
  • Större förändringsprojekt med fokus på verksamhetsförändring, footprint, verksamhetsuppbyggnad eller flytt av verksamhet

Som person är du strukturerad, kommunikativ, van vid arbete i ledande befattning och har flerårig erfarenhet av projektledning, både i små och stora projekt. Du är drivande samtidigt som du är en stark och entusiasmerande ledare. Du är van att leda och driva projekt i önskvärd riktning samtidigt som du skapar ett gott arbetsklimat, en ”vi”-känsla med tydligt mål- och resultatfokus.

Som senior projektledare har du erfarenhet av budgetplanering, risk management, resurs- och projektstyrning, dokumentation samt resultat- och måluppfyllelse. Du har erfarenhet från att arbeta med kund- och leveransprojekt och uttrycker dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska.

Dokumenterad yrkeserfarenhet med goda vitsord är ett krav.

Akademiskt är du Civilingenjör eller Högskoleingenjör inom maskinteknik, mekatronik, elektronik, datavetenskap, industriell ekonomi eller motsvarande.

Vi erbjuder dig ett spännande och utmanade arbete med goda möjligheter till utveckling i ett expansivt företag. Vi har konkurrenskraftiga anställningsvillkor och trevliga kollegor med stark framtidstro. Vi har stort fokus på våra medarbetare och är noggranna med hälsa, arbetsmiljö samt att det skall vara trivsamt och kul på arbetet. Vi erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling och genomför även utbildningar och seminarier tillsammans.

Våra kontor finns i Eskilstuna och Västerås och inom en snar framtid också i Stockholm.

Ansökan

    Personlig integritet och dataskydd på Mektig™ Technology Group AB
    Vi följer Dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Genom din ansökan och/eller din korrespondens med oss ger du ditt samtycke till att vi lagrar all korrespondens och de uppgifter du lämnat till oss elektronisk (personuppgifter, cv, referenser) på vår server.
    Vi hanterar dina uppgifter med hög integritet och lämnar inte dina uppgifter vidare i något sammanhang utan ditt samtycke.